Home

SSlogoDe stichting Sharing Schools heeft als doel om de blik van kinderen te verruimen en om ze bewust te maken van verschillende culturen. Kinderen leren met, van en over elkaar  door uitwisseling van kennis en ervaring op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Sharing Schools koppelt scholen in Nederland aan scholen in Uganda.